Starožitné zpívající mísy Thadobati

(ke každé míse dostanete automaticky i paličku k jejímu rozeznění)

Zpívající mísy Thadobati byly objeveny v oblasti Himálají v Nepálu, konkrétně ve městě Bhaktapur. Bhaktapur je známý svou staletí dlouhou tradicí zpracování kovů a předpokládá se, že zpívající mísy Thadobati byly poprvé vytvořeny kovotepci z kasty Newar, kteří v tomto městě žili. Tito zruční kováři používali kombinaci mědi, cínu a dalších kovů, aby vytvořili jedinečný tvar a zvuk zpívajících mís Thadobati.

Název „Thadobati“ pochází z nepálského slova „thado“, což znamená „plochý“, a „bati“, což znamená „kulatý“. To popisuje tvar mísy, která je plochá a má kulaté dno.

U každé mísy najdete její zvukovou ukázku. 

Upozorňuji, že je ke kvalitnímu poslechu nutné použít alespoň sluchátka. Mobil nebo počítačové repráčky jsou k tomuto účelu naprosto nevhodné!